Language of document :

Tožba, vložena 3. julija 2012 – ZZ proti Europolu

(Zadeva F-69/12)

Jezik postopka: nizozemščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: N. D. Dane, odvetnik)

Tožena stranka: Europol

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe zaradi molka organa, s katero je tožena stranka zavrnila predlog tožeče stranke in njeno pritožbo zaradi plačila zneskov, o katerih sta se stranki dogovorili v okviru mirnega reševanja sporov zunaj Sodišča za uslužbence v prejšnji zadevi.

Predloga tožeče stranke

odločba zaradi molka organa, s katero je bil zavrnjen predlog z dne 26. maja 2011, in odločba zaradi molka organa, s katero je bila zavrnjena pritožba z dne 9. decembra 2011 zoper odločbo zaradi molka organa o zavrnitvi zgoraj navedenega predloga, naj se razglasita za nični;

Eurpolou naj se naloži plačilo stroškov.