Language of document :

Talan väckt den 3 juli 2012 – ZZ mot Europol

(Mål F-69/12)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten N.D. Dane)

Svarande: Europol

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av svarandens underförstådda beslut om avslag på sökandens begäran samt om avslag på sökandens klagomål vilka avsåg betalning av de belopp som parterna träffat uppgörelse om i godo utom personaldomstolen i samband med ett tidigare mål.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det underförstådda beslutet om avslag på begäran av den 26 maj 2011 och ogiltigförklara det underförstådda beslutet om avslag på klagomålet av den 9 december 2011 som riktats mot det underförstådda beslutet om avslag på ovannämnda begäran, och

förplikta Europol att ersätta rättegångskostnaderna.