Language of document :

Sag anlagt den 20. juli 2012 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-76/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne S. Rodrigues og A. Blot)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Kommissionens afgørelse om ændring af de points for fortjeneste, der var optjent i en anden institution, og af Meddelelser fra Administrationen med offentliggørelsen af listen over de tjenestemænd, der blev forfremmet i forfremmelsesåret 2011.

Sagsøgerens påstande

Annullation af Europa-Kommissionens afgørelse af 13. oktober 2011 om ændring af de points for fortjeneste, som sagsøgeren havde optjent i en anden institution, samt af Meddelelser fra Administrationen nr. 48/2011 af 27. oktober 2011 med offentliggørelsen af listen over de tjenestemænd, der blev forfremmet i bedømmelses- og forfremmelsesåret 2011, hvorpå sagsøgeren ikke var opført.

Om fornødent annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om afslag på sagsøgerens klage.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale en erstatning, som foreløbigt og efter ret og billighed er opgjort til 20 000 EUR, for det lidte økonomiske tab.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.