Language of document :

20. juulil 2012 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-76/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja A. Blot)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni otsus, millega, ja 2011. aasta edutamise raames edutatud ametnike nimekirja avaldamise teatis.

Hageja nõuded

tühistada komisjoni 13. oktoobri 2011. aasta otsus, mis puudutab hageja poolt teises institutsioonis saadud teenetepunktide summa muutmist, koos 27. oktoobri 2011. aasta teatisega nr 48/2011, millega avaldati 2011. aasta hindamise ja edutamise raames edutatud ametnike nimekiri, millesse hageja nime ei ole kantud;

tühistada vajalikul määral ametisse nimetava asutuse otsus jätta hageja kaebus rahuldamata;

mõista Euroopa Komisjonilt kantud varalise kahju eest välja hüvitis, mille summa on esialgse arvutuse põhjal ja ex aequo et bono 20 000 eurot;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.