Language of document :

Beroep ingesteld op 20 juli 2012 – ZZ / Commissie

(Zaak F-76/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: S. Rodrigues en A. Blot, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie tot omzetting van de meritepunten die bij een andere instelling zijn verkregen en van de mededeling van de administratie houdende bekendmaking van de lijst van ambtenaren die in het kader van de bevorderingsronde 2011 zijn bevorderd

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van de Europese Commissie van 13 oktober 2011 betreffende de omzetting van de meritepunten die de verzoekende partij bij een andere instelling heeft verkregen en van mededeling van de administratie nr. 48/2011 van 27 oktober 2011 houdende bekendmaking van de lijst van ambtenaren die in het kader van de beoordelings- en bevorderingsronde 2011 zijn bevorderd, waarop verzoeksters naam niet voorkomt;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit van het TABG tot afwijzing van de klacht van de verzoekende partij;

veroordeling van de Europese Commissie tot betaling van een vergoeding voor de geleden immateriële schade die voorlopig en ex aequo et bono op 20 000 EUR wordt begroot;

verwijzing van de Europese Commissie in de kosten.