Language of document :

Acțiune introdusă la 20 iulie 2012 – ZZ/Comisia

(Cauza F-76/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: S. Rodrigues și A. Blot, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Comisiei privind transformarea punctelor de merit dobândite în cadrul unei alte instituții și a informației cu caracter administrativ privind publicarea listei funcționarilor promovați în cadrul exercițiului de promovare 2011

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei din 13 octombrie 2011 a Comisiei Europene privind transformarea punctelor de merit dobândite de reclamantă în cadrul unei alte instituții, precum și a informației cu caracter administrativ nr. 48/2011 din 27 octombrie 2011 privind publicarea listei funcționarilor promovați în cadrul exercițiului de evaluare și de promovare 2011, în care nu figurează numele reclamantei;

în măsura în care este necesar, anularea deciziei adoptate de AIPN prin care s-a respins reclamația formulată de reclamantă;

obligarea Comisiei Europene la plata unor despăgubiri evaluate provizoriu și ex aequo et bono la 20 000 de euro cu titlu de reparare a prejudiciului material suferit;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.