Language of document :

Tožba, vložena 20. julija 2012 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-76/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: S. Rodrigues in A. Blot, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razveljavitev odločbe Komisije o pretvorbi točk za delovno uspešnost, pridobljenih v drugi instituciji, in informacije uprave o objavi seznama uradnikov, ki so napredovali v napredovalnem obdobju 2011.

Predlogi tožeče stranke

–    Razveljavi naj se odločba Evropske komisije z dne 13. oktobra o pretvorbi točk za delovno uspešnost, ki jih je tožeča stranka pridobila v drugi instituciji, in informacija uprave št. 48/2011 z dne 27. oktobra 2011 o objavi seznama uradnikov, ki so napredovali v ocenjevalnem in napredovalnem obdobju 2011, na katerem ni imena tožeče stranke;

–    če je potrebno, naj se razveljavi odločba OPI, s katero je bila zavrnjena pritožba tožeče stranke;

–    Evropski komisiji naj se za povrnitev nastale premoženjske škode naloži plačilo odškodnine, začasno in ex aequo et bono ocenjene na znesek 20 000 EUR;

–    Evropski komisiji naj se naložijo stroški.