Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 8. září 2011 – Marcuccio v. Komise

(Věc F-69/10)1

„Veřejná služba – Úředníci – Žaloba na náhradu škody – Protiprávnost – Zaslání dopisu týkajícího se nákladů věci advokátovi, jenž žalobce v této věci zastupoval – Žaloba zjevně postrádající jakýkoli právní základ – Článek 94 jednacího řádu“

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a C. Berardis-Kayser, zmocněnci, A. Dal Ferro, advokát)

Předmět věci

Žádost na zrušení rozhodnutí o zamítnutí žádosti žalobce domáhající se náhrady škody na základě skutečnosti, že žalovaná odeslala dopis týkající se žalobce advokátovi, který jej ještě v této věci nezastupoval.

Výrok usnesení

Žaloba se zamítá jako z právního hlediska zjevně zcela neopodstatněná.

Luigi Marcuccio ponese vlastní náklady řízení.

Luigi Marcucciovi se ukládá zaplatit Tribunálu částku ve výši 2 000 eur.

____________

1 Úř. věst. C 288, 23.10.2010, s. 75.