Language of document :

Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 8. september 2011 – Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-69/10) 1

(Personalesag – tjenestemænd – erstatningssøgsmål – ulovlighed – fremsendelse af en skrivelse vedrørende sagsomkostningerne i en sag til den advokat, der repræsenterede sagsøgeren i den pågældende sag – søgsmål, der er åbenbart ugrundet – procesreglementets artikel 94)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved advokat G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og C. Berardis-Kayser, som befuldmægtigede, og advokat A. Dal Ferro)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afslaget på sagsøgerens anmodning om erstatning som følge af, at Kommissionen angiveligt fremsendte en skrivelse vedrørende sagsøgeren til en advokat, der endnu ikke repræsenterede ham i denne sag

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes, idet søgsmålet er åbenbart ugrundet.

Luigi Marcuccio betaler sagens omkostninger.

Luigi Marcuccio betaler Personaleretten 2 000 EUR.

____________

1 EUT C 288 af 23.10.2010, s. 75.