Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 8. septembri 2011. aasta määrus – Marcuccio versus komisjon

(kohtuasi F-69/10)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Kahju hüvitamise nõue – Õigusvastasus – Kohtuasja kulusid puudatava kirja saatmine advokaadile, kes hagejat antud kohtuasjas esindas – Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi – Kodukorra artikkel 94)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja C. Berardis-Kayser, advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Nõue tühistada otsus jätta rahuldamata hageja taotlus hüvitada kahju, mis tekitati sellega, et kostja saatis hageja kohta kirja advokaadile, kes teda antud asjas veel ei esindanud.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge õigusliku põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

Mõista kõik kohtukulud välja L. Marcucciolt.

Mõista L. Marcucciolt Avaliku Teenistuse Kohtu kasuks välja 2 000 euro suurune summa.

____________

1 ELT C 288, 23.10.2010, lk 74.