Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2011. gada 8. septembra rīkojums – Marcuccio/Komisija

(lieta F-69/10) 1

Civildienests – Ierēdņi – Prasība par zaudējumu atlīdzību – Prettiesiskums – Vēstules par lietas tiesāšanās izdevumiem nosūtīšana advokātam, kas ir pārstāvējis prasītāju šajā lietā – Acīmredzami juridiski nepamatota prasība – Reglamenta 94. pants

Tiesvedības valoda itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Tricase, Itālija) (pārstāvis – G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – J. Currall un C. Berardis-Kayser, pārstāvji, A. Dal Ferro, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru noraidīts prasītāja lūgums saņemt zaudējumu atlīdzību saistībā ar to, ka atbildētāja ir nosūtījusi vēstuli prasītāja advokātam, kas viņu vēl nepārstāvēja šajā lietā

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami juridiski nepamatotu;

L. Marcuccio atlīdzina tiesāšanās izdevumus;

L. Marcuccio samaksā Civildienesta tiesai EUR 2000.

____________

1      OV C 288, 23.10.2010., 75. lpp.