Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 8 septembrie 2011 – Marcuccio/Comisia

(Cauza F-69/10)1

(Funcție publică – Foncționari – Acțiune în despăgubire – Nelegalitate – Trimiterea unei scrisori privind cheltuielile de judecată dintr-o cauză către avocatul care l-a reprezentat pe reclamant în această cauză – Acțiune vădit lipsită de orice temei juridic – Articolul 94 din Regulamentul de procedură)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și C. Berardis-Kayser, agenți, A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de respingere a cererii reclamantului urmărind obținerea unei despăgubiri ca urmare a faptului că pârâta ar fi trimis o scrisoare care îl privea pe reclamant către un avocat care nu îl reprezenta încă în această cauză

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca vădit lipsită de orice temei juridic.

Îl obligă pe domnul Marcuccio la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

Îl obligă pe domnul Marcuccio la plata către Tribunal a sumei de 2 000 de euro.

____________

1 JO C 288, 23.10.2010, p. 75.