Language of document :

Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 8 september 2011 –Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-69/10)(1 )

(Personalmål – Tjänstemän – Skadeståndstalan – Lagstridighet – Skrivelse rörande rättegångskostnader i ett ärende som skickats till advokaten som företrätt sökanden i ärendet – Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund – Artikel 94 i rättegångsreglerna)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokat G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och C. Berardis-Kayser, samt advokat A. Dal Ferro)

Saken

Yrkande om ogiltigförklaring av beslutet att avslå sökandens begäran om skadestånd till följd av att svaranden hade skickat en skrivelse rörande sökanden till en advokat som ännu inte var sökandens ombud i ärendet.

Avgörande

Talan avvisas eftersom den uppenbart helt saknar rättslig grund.

Luigi Marcuccio ska bära samtliga rättegångskostnader.

Luigi Marcuccio förpliktas ersätta personaldomstolens kostnader till ett belopp om 2 000 euro.

____________

(1 ) EUT C 288, 23.10.2010, s. 75.