Language of document :

Žaloba podaná dne 30. července 2012 – ZZ v. EIB

(Věc F-82/12)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: L. Isola, advokát)

Žalovaná: Evropská investiční banka

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí odvolacího senátu, kterým se zamítá odvolání žalobce podané proti výsledku druhého celkového hodnocení jeho pracovního výkonu za rok 2007.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit:

rozhodnutí přijaté dne 15. února 2012 v části, v níž odvolací senát

    –    zamítl odvolání podané proti jeho hodnotící zprávě za rok 2007, jež bylo vypracováno v roce 2011 v návaznosti na zrušení zprávy vypracované v roce 2008, jak rozhodl Soud pro veřejnou službu (SVS) ve svém rozsudku ze dne 8. března 2011, kterým byla rozhodnuta žaloba F-59/09;

    –    zamítl jeho odvolání podané proti odmítnutí doporučit jeho povýšení po zrušení, o kterém rozhodl Soud pro veřejnou službu tímtéž rozsudkem vydaným dne 8. března 2011;    

    –    odmítl meritorně rozhodnout, když rozhodl pouze o oprávněnosti a odepřel žalobci právo získat druhé a efektivní hodnocení vykonané práce;

–    povýšení, o kterých bylo rozhodnuto dne 29. dubna 2008, vzhledem k tomu, že EIB nezohlednila hodnocení jeho nadřízených v bodě „Povýšení z funkce E do funkce D“;    

–    všechny související, následné a předchozí akty, včetně celé hodnotící zprávy za rok 2007 a hodnocení jeho nadřízených, a to i v části, v níž nenavrhuje známku A nebo známku B+ a povýšení žalobce do funkce D i případně předchozím prohlášením pokynů za protiprávní a nepoužitelné, přinejmenším v části, v níž zavádějí protiprávní kvantitativní omezení počtu úředníků, kteří mohou získat hodnocení se známkou A nebo B+;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.