Language of document :

2012. július 30–án benyújtott kereset – ZZ kontra EBB

(F-82/12. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: L. Isola ügyvéd)

Alperes: Európai Beruházási Bank

A jogvita tárgya és leírása

A fellebbviteli bizottság azon határozatának megsemmisítése, amelyben elutasította a felperesnek a 2007. évben végzett munkájára vonatkozó második általános értékelés ellen benyújtott kifogását.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék

Semmisítse meg

A 2012. február 15-én elfogadott határozatot, abban a részében, amelyben a fellebbviteli bizottság

elutasította a felperesnek a 2007. évi értékelő jelentésével szemben benyújtott kifogását, amely jelentést 2011-ben készítettek, miután a Közszolgálati Törvényszék (KSZT) az F-59/09. sz. ügyet lezáró 2011. március 8-i ítélete elrendelte a 2008-ban készített jelentés megsemmisítését;

elutasította a felperesnek azzal szemben benyújtott kifogását, hogy a KSZT hivatkozott 2011. március 8-i ítéletét követően megtagadták, hogy előléptetését javasolják;

megtagadta az érdemi döntést, és csak jogszerűségi kérdésben határozott, megtagadta a felperestől azt a jogot, hogy végzett munkájáról egy második és tényleges értékelést kapjon;

a 2008. április 29-i előléptetéseket, tekintve, hogy feljebbvalói véleménye szerint az EBB nem vette figyelembe a „Promotions from Function E to D” pontot;

minden kapcsolódó, ebből következő és feltételezhető aktust, köztük a teljes 2007. évi értékelő jelentést és feljebbvalói véleményét, abban a részében is, amelyben nem javasolja az A vagy B+ értékelést és a felperes előléptetését a D fokozatba, és – adott esetben – állapítsa meg az iránymutatások jogellenességét és alkalmazásának mellőzését, legalább is abban a részében, amelyben jogellenesen korlátozza azon tisztviselők számát, akik A vagy B+ összegző értékelést kaphatnak;

az alperest kötelezze a költségek viselésére.