Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 12 mai 2011 – Caminiti/Comisia

(Cauza F-71/09)1

[Funcție publică – Funcționari – Acțiune vădit nefondată – Intrarea în vigoare a Regulamentului (CE, Euratom) nr.°723/2004 – Articolele 44 și 46 din statut – Articolul 7 din anexa XIII la statut – Încadrare – Factor de multiplicare – Puncte de promovare]

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Paolo Caminiti (Tubize, Belgia) (reprezentant: L. Levi, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și J. Baquero Cruz, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei pârâtei de încadrare a reclamantului în gradul AST 9 treapta 4, cu un factor de multiplicare egal cu 1, și, pe cale de consecință, reîncadrarea reclamantului în gradul AST 9 treapta 2, cu menținerea factorului de multiplicare 1,071151

Dispozitivul

Respinge acțiunea, în parte ca vădit inadmisibilă și în parte ca vădit nefondată.

Îl obligă pe domnul Caminiti să restituie Tribunalului suma de 500 de euro, în temeiul articolului 94 din Regulamentul de procedură.

Domnul Caminiti suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

____________

1 JO C 244, 10.10.2009, p. 17.