Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 12. maja 2011 – Caminiti proti Komisiji

(Zadeva F-71/09)1

(Javni uslužbenci – Uradniki – Očitno neutemeljena tožba – Začetek veljavnosti Uredbe (ES, Euratom) št. 723/2004 – Člena 44 in 46 Kadrovskih predpisov – Člen 7 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom – Razvrstitev – Množitelj – Točke za napredovanje)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Paolo Caminiti (Tubize, Belgija) (zastopnik: L. Levi, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in J. Baquero Cruz)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe tožene stranke o razvrstitvi tožeče stranke v naziv AST 9, plačilni razred 4, z množiteljem 1 in posledično za ponovno razvrstitev tožeče stranke v naziv AST 9, plačilni razred 2, z ohranitvijo množitelja 1,071151.

Izrek

1.    Tožba se deloma kot očitno nedopustna zavrže in deloma kot očitno brez pravne podlage zavrne.

2.    P. Caminitiju se naloži, naj Sodišču za uslužbence na podlagi člena 94 Poslovnika povrne 500 EUR.

3.    P. Caminiti nosi svoje stroške in stroške Evropske Komisije.

____________

1 UL C 244, 10.10.2009, str. 17.