Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2011. július 14-i ítélete – Praskevicius kontra Parlament

(F-81/10. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Tisztviselők – Előléptetés – A személyzeti szabályzat 45. cikke – Nyilvánvaló mérlegelési hiba – Érdempontok – Az érdemek összehasonlító vizsgálata – Indokolás)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Vidas Praskevicius (Luxembourg, Luxemburg) (képviselők: P. Nelissen Grade és G. Leblanc ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: V. Montebello-Demogeot és N. B. Rasmussen meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az alperes azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amely a felperest nem vette fel a 2009. évi előléptetési időszakban az AD6-os besorolási fokozatba előléptetett tisztviselők jegyzékére, valamint a keletkezett nem vagyoni kár megtérítése iránti kérelem

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 HL C 301., 2010.11.6., 66. o.