Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 22.5.2012 – AU v. Euroopan komissio

(Asia F-109/10)1

(Henkilöstö – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Eläkkeet – Eroraha)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: AU (edustaja: asianajaja R. Oehmen)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: D. Martin ja B. Eggers)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota komission päätös, jolla evättiin kantajalta eroraha.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

AU vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 13, 15.1.2011, s. 43.