Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2012. gada 22. maija spriedums – AU/Eiropas Komisija

(lieta F-109/10) 1

Civildienests – Līgumdarbinieki – Pensijas – Atlaišanas pabalsts

Tiesvedības valoda vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: AU (pārstāvis R. Oehmen, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji D. Martin un B. Eggers)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas lēmumu, ar ko prasītājam atteikts piešķirt atlaišanas pabalstu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

AU sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 13, 15.01.2011, 43. lpp.