Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 22 mai 2012 – AU/Comisia Europeană

(Cauza F-109/10)1

(Funcție publică – Agenți contractuali – Pensii – Indemnizație de plecare)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamant: AU (reprezentant: R. Oehmen, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: D. Martin și B. Eggers, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Comisiei prin care se refuză plata către reclamant a unei indemnizații de plecare

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

AU suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat la suportarea cheltuielilor de judecată efectuate de Comisia Europeană.

____________

1     JO C 13, 15.1.2011, p. 43.