Language of document :

Žaloba podaná dne 28. září 2012 – ZZ v. EIB

(Věc F-107/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: L. Levi, advokát)

Žalovaná: Evropská investiční banka

Předmět a popis sporu

Zrušení implicitního rozhodnutí EIB nezapočítat revalorizované odpracované roky do důchodu žalobce.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit implicitní rozhodnutí, kterým se zamítá žádost žalobce ze dne 10. července 2011, aby mu Evropská investiční banka započítala revalorizované odpracované roky do důchodu a aby mu mimoto uhradila částku odpovídající této revalorizaci;

uložit Evropské investiční bance, aby žalobci přiznala nárok na revalorizaci jeho odpracovaných let odpovídající šesti letům a 1 měsíci dodatečného pojištění;

uložit Evropské investiční bance úhradu částky stanovené ex aequo et bono a podpůrně částky 5000 eur z titulu utrpěné morální újmy;

uložit Evropské investiční bance náhradu nákladů řízení.