Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 2 февруари 2012 г. — Makaronidis/Комисия

(Дело F-96/11)1

Език на производството: гръцки

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 Без известие в ОВ.