Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 2. února 2012 – Makaronidis v. Komise

(Věc F-96/11)1

Jednací jazyk: řečtina

Předseda prvního senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1    Neoznámeno v Úředním věstníku.