Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-2 ta’ Frar 2012 – Makaronidis vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-96/11) 1

Lingwa tal-kawża: il-Grieg

Il-President tal-Ewwel Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1    Ma ġietx ippubblikata fil-ĠU