Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 2. februára 2012 – Makaronidis/Komisia

(vec F-96/11)1

Jazyk konania: gréčtina

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 Neuverejnené v Úradnom vestníku.