Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 2 februari 2012 – Makaronidis mot kommissionen

(Mål F-96/11)(1 )

Rättegångsspråk: grekiska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1     Ej publicerad EUT