Language of document :

Žaloba podaná dne 2. prosince 2011 – ZZ a další v. Komise

(Věc F-130/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: ZZ a další (zástupci: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o převodu nároků na důchod získaného před nástupem do služebního poměru u Komise na základě návrhu přepočteného Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO).

Návrhové žádání žalobců

zrušit rozhodnutí, jimiž byly zrušeny a nahrazeny návrhy na převod nároků žalobců na důchod v rámci jejich žádosti na základě čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu obsahující nový návrh vypočtený na základě prováděcích pokynů přijatých dne 3. března 2011;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.