Language of document :

2011 m. lapkričio 28 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

(Byla F-126/11)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokato M. Boury

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Prašymas panaikinti Paskyrimų tarnybos sprendimą tiek, kiek juo ieškovui paskirta drausminė nuobauda − papeikimas.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti Paskyrimų tarnybos sprendimą CMS 10/038 skirti papeikimą kaip nuobaudą ieškovui ir Paskyrimų tarnybos sprendimą Nr. R/393/11, kuriuo patvirtintas pirmasis sprendimas;

konstatuoti, kad papeikimas, kurį kaip sankciją Paskyrimų tarnyba skyrė ieškovui neturėdama galiojančių įrodymų apie tariamus priekabiavimo veiksmus, kuriais šis kaltinamas, ir neatlikusi tikrai nepriklausomo, nešališko ir teisingo tyrimo, leidžiančio nustatyti, ar realiai ir iš tikro ieškovas kolegos atžvilgiu įvykdė priekabiavimo veiksmus, yra Paskyrimų tarnybos ieškovo atžvilgiu vykdoma diskriminacija;

konstatuoti, kad per visą šią procedūrą ieškovas patyrė didelę moralinę žalą ir todėl jis turi teisę gauti šios žalos atlyginimą. Ši žala turi būti įvertinta pagal Tarnautojo teismo nustatytinus kriterijus;

ypač konstatuoti, kad per visą šios bylos ir kitų susijusių bylų eigą ieškovas nukentėjo nuo rimtų jo pagrindinių žmogaus teisių, Sutartyse, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje įtvirtintų teisių pažeidimų, ir kad todėl jis turi teisę gauti žalos atlyginimą už šiuos pažeidimus, kurį įvertins Tarnautojų teismas.