Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 29. listopadu 2011 – Di Tullio v. Komise

(Věc F-119/10)1

„Veřejná služba – Dočasní zaměstnanci – Volno z důvodu vojenské služby – Článek 18 pracovního řádu ostatních zaměstnanců – Voják z povolání – Absolvování doby na velitelství – Zamítnutí“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Di Tullio (Rovigo, Itálie) (zástupci: É. Boigelot a S. Woog, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a V. Joris, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí útvarů OLAF, kterým se zamítá poskytnutí volna žalobci z důvodu vojenské služby podle článku 18 pracovního řádu ostatních zaměstnanců.

Výrok rozsudku

Žaloba R. Di Tullia se zamítá.

Roberto Di Tullio ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 Úř. věst. C 30, 29.1.2011, s. 66.