Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 29. novembri 2012. aasta otsus – Di Tullio versus komisjon

(kohtuasi F-119/10)1

(Avalik teenistus – Ajutised teenistujad – Puhkus sõjaväeteenistuseks – Muude teenistujate teenistustingimused artikkel 18 – Elukutseline sõjaväelane – Teenistusperiood piirkondliku sõjaväeüksuse juhina – Keeldumine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: R. Di Tullio (Rovigo, Itaalia) (esindajad: advokaadid É. Boigelot ja S. Woog)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja V. Joris)

Ese

Nõue tühistada Euroopa Pettustevastase Ameti otsus, millega keelduti hagejale andmast puhkust sõjaväeteenistuseks vastavalt Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artiklile 18.

Resolutsioon

Jätta R. Di Tullio hagi rahuldamata.

Jätta R. Di Tullio kohtukulud tema enda kanda.

____________

1     ELT C 30, 29.1.2011, lk 66.