Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 29 november 2011 – Di Tullio mot kommissionen

(Mål F-119/10)1

(Personalmål – Tillfälligt anställda – Ledighet för militärtjänst – Artikel 18 i anställningsvillkoren för övriga anställda – Yrkesmilitär – Genomförande av en period av territoriell kommendering – Avslag)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Di Tullio (Rovigo, Italien) (ombud: advokaterna É. Boigelot och S. Woog)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och V. Joris)

Saken

Yrkande om ogiltigförklaring av Olaf:s beslut att inte bevilja sökanden ledighet för nationell militärtjänstgöring enligt artikel 18 i anställningsvillkoren för övriga anställda.

Domslut

Di Tullios talan ogillas.

Di Tullio ska ersätta samtliga rättegångskostnader.

____________

1 EUT C 30, 29.1.2011, s. 66.