Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 13. června 2012 – Davids v. Komise

(Věc F-105/11)1

„Veřejná služba – Dočasní zaměstnanci – Dočasný zaměstnanec, jímž je obsazeno stálé pracovní místo – Neobnovení pracovní smlouvy na dobu určitou – Posuzovací pravomoc správního orgánu – Článek 8 PŘOZ – Článek 4 rozhodnutí generálního ředitele OLAF ze dne 30. června 2005 o nové politice přijímání a zaměstnávání dočasných zaměstnanců OLAF – Maximální trvání smluv dočasného zaměstnance – Zneužití práva“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Hans Davids (Doorn, Nizozemsko), (zástupci: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a D. Martin, zmocněnci)

Předmět věci

Žaloba na zrušení rozhodnutí generálního ředitele OLAF, kterým byla zamítnuta žádost žalobce o prodloužení jeho smlouvy dočasného zaměstnance ve smyslu čl. 2 písm. b) PŘOZ

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 Úř. věst. C 6, 7.1.2012, s. 26.