Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 13. juni 2012 – Davids mod Kommissionen

(Sag F-105/11) 1

(Personalesag – midlertidigt ansatte – midlertidigt ansat, der beklæder en fast stilling – ingen forlængelse af en tidsbegrænset ansættelseskontrakt – administrationens skønsbeføjelse – artikel 8 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte – artikel 4 i OLAF’s generaldirektørs afgørelse af 30. juni 2005 om den nye politik for rekruttering og ansættelse af midlertidigt personale ved OLAF – den maksimale længde af midlertidigt ansattes ansættelseskontrakter – retsmisbrug)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Hans Davids (Doorn, Nederlandene) (ved advokaterne D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og D. Martin, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af OLAF’s generaldirektørs afslag på sagsøgerens ansøgning om forlængelse af hans kontrakt som midlertidigt ansat som omhandlet i artikel 2, litra b), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 EUT C 6 af 7.1.2012, s. 26.