Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 13 iunie 2012 – Davids/Comisia

(Cauza F-105/11)1

(Funcție publică – Agenți temporari – Agent temporar care ocupă un post permanent – Nereînnoirea unui contract cu durată determinată – Putere de apreciere a administrației – Articolul 8 din RAA – Articolul 4 din Decizia directorului general al OLAF din 30 iunie 2005 referitoare la noua politică de angajare a personalului temporar al OLAF – Durată maximă a contractelor de agent temporar – Abuz de drept)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Hans Davids (Doorn, Țările de Jos) (reprezentanți: Mes D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: MM. J. Currall și D. Martin, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Directorului general al OLAF de respingere a cererii reclamantului de prelungire a contractului său de agent temporar, în sensul articolului 2 litera (b) din RAA.

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1     JO C 6, 7.1.12., p. 26.