Language of document :

Acțiune introdusă la 5 decembrie 2011 – ZZ/Comisia

(Cauza F-132/11)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei implicite a Comisiei de respingere a cererii reclamantului, în primul rând, de a i se comunica în scris numărul total de zile lucrătoare de concediu, acumulate în anii anteriori anului 2005 și în cursul anilor 2005-2010, la care avea dreptul la data introducerii cererii și numărul de zile lucrătoare de concediu la care urma să aibă dreptul până la sfârșitul anului 2010, în al doilea rând, de a beneficia de toate aceste zile de concediu și, în al treilea rând, de a i se comunica eventualele motive pentru care aceste solicitări i-ar putea fi refuzate.

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei adoptate de Comisie sau, în orice caz, care poate fi atribuită acesteia, de respingere a pretențiilor formulate prin cererea din 25 septembrie 2010, transmisă AIPN;

declararea inexistenței ex lege sau anularea, în orice caz, quatenus opus est, a notei înregistrate la 28 februarie 2011 cu numărul Ares(2011)217354, primită de reclamant ulterior datei de 6 aprilie 2011;

anularea deciziei adoptate de Comisie de respingere a pretențiilor formulate prin reclamația din 25 aprilie 2011, indiferent de modalitatea de respingere;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.