Language of document :

Tožba, vložena 5. decembra 2011 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-132/11)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe zaradi molka Komisije, s katero je bila zavrnjena zahteva tožeče stranke, prvič, naj se ji pisno sporoči skupno število delovnih dni dopusta, pridobljenih v letih pred letom 2005 in med letoma 2005 in 2010, do katerih je upravičena na dan vložitve njene zahteve, in število delovnih dni dopusta, ki jih bo pridobila ob koncu leta 2010, drugič, da izkoristi vse te dni dopusta, in, tretjič, naj navede morebitne razloge, zaradi katerih bi bilo mogoče zavrniti te zahteve.

Predlogi tožeče stranke

Odločba, ki jo je izdala Komisija ali ki ji jo je sicer mogoče pripisati, s katero je bil zavrnjen petita attorei iz zahteve z dne 25. septembra 2010, ki je bila poslana OPI, naj se razglasi za nično;

razglasi naj se ex lege neobstoj ali ničnost, vsekakor quatenus opus est, obvestila z dne 28. februarja 2011, registriranega pod št. Ares(2011)2l7354, ki ga tožeča stranka ni prejela pred 6. aprilom 2011;

odločba, ki jo je izdala Komisija, s katero je bil zavrnjen v kakršni koli obliki petita attorei iz zahtevka z dne 25. aprila 2011, naj se razglasi za nično;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.