Language of document :

Жалба, подадена на 11 септември 2012 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-96/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: адв. L. Levi и адв. A. Blot)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяната на решението на конкурсната комисия за конкурса EPSO/AD/207/11, с което се потвърждава решението да не се впише жалбоподателят в списъка с резерви, доколкото той не отговарял на някои специални условия за допускане на участие в този конкурс и искане за обезщетение на вредите

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението от 1 юни 2012 г. на конкурсната комисия за конкурсите EPSO/AD/206/11 (AD5) и EPSO/AD/207/11 (AD 7), с което се потвърждава решението от 9 февруари 2012 г. да не се вписва жалбоподателят в списъка с резерви на конкурса, доколкото той не отговарял на някои специални условия за допускане на участие в този конкурс;

доколкото е необходимо, да се отмени решението от 9 февруари 2012 г. на конкурсната комисия за конкурсите EPSO/AD/206/11 (AD5) и EPSO/AD/207/11 (AD 7);

да се отпусне на жалбоподателя сумата, определена ex aequo et bono и временно в размер от 3 000 EUR за претърпените неимуществени вреди;

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.