Language of document :

Kanne 11.9.2012 – ZZ v. komissio

(Asia F-96/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat L. Levi ja A. Blot)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kilpailun EPSO/AD/207/11 valintalautakunnan sen päätöksen kumoaminen, jolla vahvistettiin päätös olla merkitsemättä kantajaa varallaololuetteloon, koska kantaja ei valintalautakunnan mukaan täytä tiettyjä erityisiä edellytyksiä, jotta hänet voitaisiin hyväksyä tähän kilpailuun, sekä vahingonkorvausvaatimus.

Vaatimukset

kilpailun EPSO/AD/206/11 (AD5) ja EPSO/AD/207/11 (AD7) valintalautakunnan päätös, joka on päivätty 1.6.2012 ja jolla vahvistetaan 9.2.2012 tehty päätös, jonka mukaan kantaja jätetään merkitsemättä kilpailun varallaololuetteloon, koska hän ei täytä tiettyjä erityisiä hyväksymisedellytyksiä, on kumottava

siltä osin kuin on tarpeellista on kumottava 9.2.2012 päivätty kilpailun EPSO/AD/206/11 (AD5) ja EPSO/AD/207/11 (AD7) valintalautakunnan päätös

kantajalle on myönnettävä korvauksena hänelle aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä summa, jonka kohtuulliseksi määräksi on väliaikaisesti vahvistettu 3 000 euroa

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.