Language of document :

2012. szeptember 11-én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

(F-96/12. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselők: L. Levi és A. Blot ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

Az EPSO/AD/207/11 versenyvizsga vizsgabizottsága azon határozatának megsemmisítése, amely megerősítette a felperes tartaléklistára való felvételét amiatt mellőző határozatot, hogy az nem felelt meg bizonyos speciális, az említett versenyvizsgára való bocsátásra vonatkozó feltételeknek; és kártérítési kérelem.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az EPSO/AD/206/11 (AD5) és EPSO/AD/207/11 (AD7) versenyvizsga vizsgabizottságának 2012. június 1-jei azon határozatát, amely megerősítette a felperes tartaléklistára való felvételét amiatt mellőző 2012. február 9-i határozatot, hogy az nem felelt meg bizonyos speciális, versenyvizsgára bocsátási feltételeknek;

amennyiben szükséges semmisítse meg az EPSO/AD/206/11 (AD5) és EPSO/AD/207/11 (AD7) versenyvizsga vizsgabizottságának 2012. február 9-i határozatát;

rendelje el a nem vagyoni kár megtérítése címén ideiglenesen és méltányossági alapon 3 000 euróban meghatározott összegnek a felperes részére való megfizetését;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.