Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 11. septembrī – ZZ/Komisija

(lieta F-96/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – L. Levi un A. Blot, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt konkursa EPSO/AD/207/11 atlases komisijas lēmumu, ar kuru ir apstiprināts lēmums neiekļaut prasītāju rezerves sarakstā, jo viņš neatbilst konkrētām īpašām šī konkursa pielaišanas prasībām, un prasība atlīdzināt zaudējumus

Prasītāja prasījumi:

atcelt konkursu EPSO/AD/207/11 (AD5) un EPSO/AD/207/11 (AD7) atlases komisijas 2012. gada 1. jūnija lēmumu, ar kuru ir apstiprināts 2012. gada 9. februāra lēmums neiekļaut prasītāju konkursu rezerves sarakstā, jo viņš neatbilst konkrētām īpašām pielaišanas prasībām;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, atcelt konkursu EPSO/AD/207/11 (AD5) un EPSO/AD/207/11 (AD7) atlases komisijas 2012. gada 9. februāra lēmumu;

piešķirt prasītājam konkrētu ex aequo et bono noteiktu summu, kas pagaidu kārtībā novērtēta EUR 3000 apmērā, kā atlīdzību par nodarīto morālo kaitējumu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.