Language of document :

Beroep ingesteld op 11 september 2012 – ZZ / Commissie

(Zaak F-96/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: L. Levi en A. Blot, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de jury van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/207/11 tot bevestiging van het besluit om verzoeker niet op de reservelijst te plaatsen, omdat hij niet zou voldoen aan bepaalde specifieke voorwaarden om tot dat vergelijkend onderzoek te worden toegelaten, en verzoek om schadevergoeding

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van de jury van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/206/11 (AD5) en EPSO/AD/207/11 (AD 7) van 1 juni 2012 tot bevestiging van het besluit van 9 februari 2012 om verzoeker niet op de reservelijst van dat vergelijkend onderzoek te plaatsen, omdat hij niet zou voldoen aan bepaalde specifieke toelatingsvoorwaarden;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit van de jury van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/206/11 (AD5) en EPSO/AD/207/l1 (AD 7) van 9 februari 2012;

toekenning aan verzoeker van het ex aequo et bono en voorlopig op 3 000 EUR vastgesteld bedrag ter vergoeding van de geleden immateriële schade;

verwijzing van de Commissie in de kosten.