Language of document :

Žaloba podaná 11. septembra 2012 – ZZ/Komisia

(vec F-96/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: L. Levi a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia výberovej komisie výberového konania EPSO/AD/207/11, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie o nezapísaní žalobcu do zoznamu úspešných uchádzačov, pretože nespĺňal niektoré osobitné podmienky prihlásenia sa do daného výberového konania, ako aj návrh na náhradu ujmy

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie výberovej komisie výberového konania EPSO/AD/206/11 (AD 5) a EPSO/AD/207/11 (AD 7) z 1. júna 2012, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie z 9. februára 2012 o nezapísaní žalobcu do zoznamu úspešných uchádzačov, pretože nespĺňal niektoré osobitné podmienky prihlásenia sa,

ak to bude potrebné, zrušiť aj rozhodnutia výberovej komisie výberového konania EPSO/AD/206/11 (AD 5) a EPSO/AD/207/11 (AD 7) z 9. februára 2012,

priznať žalobcovi náhradu nemajetkovej ujmy vo výške stanovenej ex aequo et bono na 3 000 eur,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.