Language of document :

Žaloba podaná dne 10. října 2011 – ZZ v. Komise

(Věc F-102/11)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: G. Cipressa, avvocato)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení implicitního rozhodnutí, kterým Komise odmítla uhradit žalobci výdaje na cestu z místa zaměstnání do místa původu za období od roku 2005 do roku 2010.

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí žalované, které bez ohledu na svou formu částečně nebo úplně zamítlo návrhová žádání, která uvedl žalobce ve své žádosti ze dne 13. srpna 2010;

v nezbytném rozsahu zrušit sdělení PMO.1/NS/AV D(2010)986451 ze dne 22. prosince 2010;

    zrušit rozhodnutí žalované, které bez ohledu na svou formu zamítlo návrhová žádání, která uvedl žalobce ve své stížnosti ze dne 25. února 2011;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.