Language of document :

Sag anlagt den 10. oktober 2011 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-102/11)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af den stiltiende afgørelse, hvorved Kommissionen afviste at godtgøre sagsøgeren de omkostninger, han har haft til rejser fra sit tjenestested til sit hjemsted i årene 2005-2010

Sagsøgerens påstande

Kommissionens afgørelse om afslag uanset dens grundlag, og uanset om den er delvis eller fuldstændig, på sagsøgerens ansøgning af 13. august 2010 annulleres.

Om fornødent annulleres notatet af 22. december 2010 med referencen: PMO.1/NS/AV D(2010)986451.

Kommissionens afslag, uanset dets grundlag, på sagsøgerens klage af 25. februar 2011 annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.