Language of document :

10. oktoobril 2011 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-102/11)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada kaudne otsus, millega komisjon keeldub kandmast hageja sõidukulusid teenistuskohast päritolukohta aastatel 2005–2010.

Hageja nõuded

tühistada kostja otsus – sõltumata selle vormist – lükata kas osaliselt või tervikuna tagasi hageja 13. augusti 2010. aasta taotlus;

tühistada vajalikul määral 22. detsembri 2010. aasta teatis PMO.1/NS/AV D(2010)986451;

tühistada komisjoni otsus – sõltumata selle vormist – lükata tagasi hageja 25. veebruari 2011. aasta kaebus;

mõista kohtukulud välja kostjalt.