Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 10. oktobrī – ZZ/Komisija

(lieta F-102/11)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt netiešo lēmumu, ar kuru Komisija ir atteikusies samaksāt prasītājam ceļa izdevumus no viņa dienesta vietas uz viņa izcelsmes vietu par laiku no 2005. līdz 2010. gadam

Prasītāja prasījumi:

atcelt atbildētājas lēmumu, kas izteikts jebkādā veidā un ar kuru daļēji vai pilnībā ir noraidīti prasītāja 2010. gada 13. augusta lūgumā izvirzītie prasījumi;

tiktāl, ciktāl vajadzīgs, atcelt 2010. gada 22. decembra paziņojumu Nr. PMO.1/NS/AV D(2010) 986451;

atcelt Komisijas lēmumu, kas izteikts jebkādā veidā un ar kuru ir noraidīti prasītāja 2011. gada 25. februāra sūdzībā izvirzītie prasījumi;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.