Language of document :

Acțiune introdusă la 10 octombrie 2011 – ZZ/Comisia

(Cauza F-102/11)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei implicite a Comisiei prin care se refuză plata către reclamant a cheltuielilor pentru călătoria anuală de la locul de repartizare la locul de origine pentru anii 2005-2010

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei pârâtei, oricare ar fi forma sa, de respingere în întregime sau în parte a concluziilor reclamantului cuprinse în cererea din data de 13 august 2010;

anularea, în măsura necesară, a notei din 22 decembrie 2010, ref. PMO.1/NS/AV D(2010)986451;

anularea deciziei Comisiei, oricare ar fi forma sa, de respingere a concluziilor reclamantului cuprinse în reclamația din data de 25 februarie 2011;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.