Language of document :

Talan väckt den 10 oktober 2011 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-102/11)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens tysta beslut att inte betala sökandens resekostnader från dennes anställningsort till ursprungsorten under åren 2005–2010.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara svarandens beslut, oavsett form, att helt eller delvis avslå sökandens yrkanden i begäran av den 13 augusti 2010,

i den mån det är nödvändigt, ogiltigförklara promemorian av den 22 december 2010 som registrerats med referensen PMO.1/NS/AV D(2010)986451,

ogiltigförklara svarandens beslut, oavsett form, att avslå sökandens yrkanden i klagomålet av den 25 februari 2011, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.