Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 29. září 2011 – Heath v. ECB

(Věc F-121/10)1

„Veřejná služba – Zaměstnanci ECB – Penzijní režim – Penzijní plán – Roční zvyšování penzí – Harmonizované indexy spotřebních cen – Stanovisko pojistného mechanika penzijního plánu – Konzultace výboru zaměstnanců – Konzultace dozorčího výboru – Právo na kolektivní vyjednávání“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Michael Heath (Southampton, Spojené království) (zástupci: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Evropská centrální banka (zástupci: P. Embley a E. Carlini, zmocněnci, B. Wägenbaur, advokát)

Předmět věci

Návrh na zrušení důchodových výměrů žalobce za měsíc leden 2010 a další měsíce v rozsahu, v němž uplatňují zvýšení penze o 0,6 % v návaznosti na úpravu penzí za rok 2010, a na náhradu škody utrpěné žalobcem

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

M. Heath ponese vlastní náklady řízení a uhradí náklady řízení Evropské centrální banky

____________

1 Úř. věst. C 30, 29.1.2011, s. 67.